CWEP - Portal dla przedsiębiorców

Nowoczesne technologie ICT – jak je wdrożyć?

Mimo deklaracji, zdecydowana większość przedsiębiorców, pod pojęciem innowacyjności nadal rozumie wyłącznie zmiany cech dostarczanego na rynek produktu lub zmiany w technologiach wytwórczych. Tymczasem, równie istotnym wyznacznikiem innowacyjności firmy stają się wprowadzane ulepszenia w sferach organizacyjnych samego przedsiębiorstwa – zarządzaniu, działaniach marketingowych i promocyjnych, wykorzystaniu możliwości oferowanych przez Internet.

Najważniejsza jest zmiana podejścia

Dlatego tak ważna jest zmiana podejścia przedsiębiorców z sektora MSP. Lepsze zrozumienie przez nich roli i możliwości zastosowań technologii ICT i IT w funkcjonowaniu firmy, przełamywanie barier informatycznych, szukanie nowych sposobów rozwoju, mogą stać się doskonałym sposobem na polepszenie jakości świadczonych usług, zwiększenie możliwości funkcjonowania firmy czy też przetrwanie kryzysu finansowego. Ważnym czynnikiem jest również przekonanie przedsiębiorców, że innowacja nie wiąże się z drastycznymi zmianami w modelu przedsiębiorstwa, czy znaczącymi wydatkami.

Teoretycznie wszyscy to rozumieją ale jeżeli chodzi o praktykę, to zdecydowana większość przedsiębiorców stale upatruje sposobów na rozwój firmy w tradycyjnych metodach, poprzez np. zwiększenie zdolności produkcyjnych. Z drugiej zaś strony lekiem na czasy kryzysu stała się redukcja kosztów, obniżenia płac lub zmniejszenie liczby pracowników. Inwestowanie w nowe produkty, usługi czy też zmiany organizacyjne uważane jest za wysoce ryzykowne.

Wiedza i rozwój

Kolejną barierą hamującą wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT jest niewystarczająca wiedza nt. zagadnienia. Mimo, iż coraz większy procent właścicieli firm stara się być na bieżąco z nowinkami technologicznymi, w dalszym ciągu zdecydowana większość ma braki w tym temacie. Luki w edukacji obejmują również tematy ściśle związane z innowacją, takie jak: ochrona własności przemysłowej i intelektualnej. Niestety podejmowane działania mające temu przeciwdziałać są jedynie działaniami tymczasowymi, które mają załagodzić negatywne skutki tych zjawisk. Polegają one głównie na działalności punktów konsultacyjnych, publikacji odpowiednich poradników, czy też udzielaniu pomocy w konkretnych sprawach. Właściwym działaniem jakie powinno zostać podjęte przez państwo polskie to przede wszystkim zmiany w systemie kształcenia młodych ludzi.

Podniesienie poziomu informatyzacji oraz świadomości społeczeństwa polskiego jest konieczne do przyśpieszenia rozwoju gospodarczego i społecznego. Są to działania podejmowane również na poziomie europejskim, zgodne z założeniami Strategii Lizbońskiej. Działania te przyczynią się również pośrednio do poprawy komfortu życia zwykłych obywateli, wyrównania szans i możliwość lepszego startu dla biedniejszych, poszerzenia rynku pracy, w końcu do pełnego wykorzystania szeroko pojętej innowacji.