CWEP - Portal dla przedsiębiorców

System planowania zasobów przedsiębiorstwa - ERP

ERP (ang. Enterprise Resource Planning) czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa, tłumaczone też jako zaawansowane zarządzanie zasobami - to klasa systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem lub wspomagających współdziałanie grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, przez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania na nich operacji.

Systemy klasy ERP wspierają biznes między innymi poprzez efektywne przetwarzanie zleceń oraz harmonogramowanie produkcji, analizowanie i zarządzanie procesami biznesowymi, synchronizację pracy działów przedsiębiorstwa/departamentów (np. finansowego, HR) z potrzebami i wydajnością jednostek produkcyjnych, monitorowanie, wymianę i śledzenie informacji w obrębie firmy.

Systemy klasy ERP wywodzą się z systemów wspomagających zarządzanie produkcją. Jednakże obecnie mogą być wykorzystywane zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, o różnych typach produkcji, ale też w przedsiębiorstwach nieprodukcyjnych (usługowych, dystrybucyjnych) a nawet organizacjach rządowych lub non-profit. W Polsce nie wszystkie firmy posiadają system tej klasy. Inaczej sytuacja ta ma się w Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu klasy ERP są bardzo duże. Jednak pełne zadowolenie z wdrażanej aplikacji zostaje osiągnięte tylko wtedy, gdy jest ona odpowiednio dopasowana do profilu działalności firmy. Zgodnie z badaniami, tylko 25% firm, w których wdrożono system ERP jest w pełni usatysfakcjonowanych. Główną przyczyną ich niezadowolenia jest niedostateczne dostosowanie systemu do ich specyfiki. System planowania zasobów przedsiębiorstwa musi być dopasowany do  pożądanego modelu działania przedsiębiorstwa tak, by wspomagał w obsłudze jak największą część działalności operacyjnej firmy.

Reasumując, zadaniem systemu klasy ERP jest optymalne wykorzystanie zasobów, uporządkowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz dostarczenie kierownictwu niezbędnych informacji ułatwiających podejmowanie decyzji. Trzeba pamiętać, że dobrze dobrany system będący podstawowym narzędziem codziennej pracy pomoże skoncentrować się na istocie działalności przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do źle wybranego, stwarzającego problemy, budzącego negatywne emocje i generującego dodatkowe koszty.