CWEP - Portal dla przedsiębiorców

E – learning jako nowoczesna metoda kształcenia przeznaczona dla osób młodych i starszych

Argumenty na tak

Głównym motywem, który przemawia za wyborem tej metody nauczania jest przede wszystkim oszczędność czasu oraz kosztów związanych z dojazdem do miejsca szkolenia i kosztów zakwaterowania. Dzięki e-learningowi kursanci uczestniczą w zajęciach w dogodnym dla siebie miejscu oraz czasie, a ukończenie szkolenia/kursu nie wymaga fizycznej obecności, także na egzaminach. Bardzo często zdarza się, że jest e-learning jest wykorzystywany jako element dodatkowy do tradycyjnej metody szkolenia.

Jakimi metodami

Szkolenia online mogą przebiegać dwojako:  w trybie synchronicznym jak i trybie asynchronicznym.  
W pierwszym przypadku szkolenie/kurs odbywa się w czasie rzeczywistym wraz z wykorzystaniem np. wideokonferencji lub tablicy interaktywnej. Pod względem formy typ ten jest zbliżony do tradycyjnych metod. Tryb asynchroniczny sprawia, że materiały dydaktyczne udostępniane są za pomocą platformy e-learningowej, a tempo i czas przyswajania danego materiału zależy tylko i wyłącznie do osoby uczącej się.

Czy warto wybrać?

Jak wynika z większości przeprowadzonych badań, głównymi zaletami przemawiającymi do kursantów są możliwość wyboru czasu i miejsca uczenia się, sposobu dostarczania wiedzy oraz tempa jej przyswajania. E-learning jest idealna metodą dla osób niepełnosprawnych oraz mieszkających poza głównymi ośrodkami akademickimi na podjęcie i kończenie studiów. Mimo wielu zalet, trzeba też mieć świadomość o tych słabszych stronach tej metody ponieważ tak jak inne formy kształcenia takie posiada. Bez odpowiedniego zaangażowania i mobilizacji nie będziemy w stanie wykorzystać całego potencjału, a efekt końcowy będzie niezadowalający. Dla niektórych osób brak osobistego kontaktu z trenerem/nauczycielem także uznawany jest za wadę, ponieważ taką osobę traktuje się bardzo często jako nadzorcę, który będzie nas mobilizował do pracy.

Coraz częściej,  korzyści z korzystania z metody e-learningowej dostrzegają także przedsiębiorcy, którzy w ten sposób mogą ograniczyć koszty związane z wynajmem pomieszczeń oraz zatrudnieniem wykładowców.