Text Size

Artykuły

Business Intelligence dla każdego

Analiza danych wewnątrz przedsiębiorstw staje się coraz bardziej istotnym elementem w budowaniu odpowiedniej pozycji na rynku. Jeszcze kilka lat temu rozwiązania typu Business Intelligence były tworzone z przeznaczeniem dla wielkich firm. Ostatnie lata przynoszą nam odwrócenie trendu i przygotowanie produktów z myślą o przedsiębiorstwach pochodzących z sektora MSP.

Rozwój technologii sprawił, że małe przedsiębiorstwa, którym zależy na wdrożeniu nowych technik przetwarzania danych nie są zmuszane do kosztownych inwestycji w specjalistyczny sprzęt IT. Z przeprowadzonych danych wynika, że procesy związane z zarządzaniem danymi pochłaniają w dzisiejszych czasach średnio ok. 25% nakładów na działalność w zakresie szeroko rozumianej informatyki.

In memory

Wprowadzenie nowego modelu polegającego na analizowaniu danych na bieżąco w pamięci urządzenia - „in memory”, w dłuższej perspektywie czasowej pozwoli znacząco obniżyć wydatki w danym przedsiębiorstwie. Mogłoby się wydawać to działaniem mało istotnym, ale właściwe zarządzanie wiedzą wewnątrz firmy oraz sprawne reagowanie na zmiany zachodzące w gospodarce to klucz do odniesienia sukcesu.

Dlaczego twórcy oprogramowania typu BI wyszli naprzeciw oczekiwaniom sektora MSP? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wynikło to z nasycenia rynku w grupie dużych przedsiębiorstw. Drugim istotnym czynnikiem jest wzrost konkurencyjności na rynku MSP. W dzisiejszych czasach nawet niewielkie przedsiębiorstwa potrzebują szybkiej informacji, aby na jej podstawie podejmować właściwe decyzje lub przyjąć odpowiednią strategię biznesową.

Przystosowanie do rynku

Coraz większa liczba działających firm sprawia, że nawet mikro-przedsiębiorstwa nie mogą obejść się bez wykorzystywania tych samych narzędzi co ich więksi konkurenci. Różnica polega jedynie na tym, że proces wdrażania musi przebiegać znacznie szybciej, a koszty z nim związane muszą być zdecydowanie niższe i dostosowane do możliwości finansowych. Mniejsze podmioty są bardziej elastyczne i z tego właśnie powodu łatwiej im szybciej reagować w turbulentnym otoczeniu.

Według ekspertów z branż IT, odpowiednio dopasowane narzędzia analityczne potrzebne są każdej firmie, niezależnie od skali oraz okresu jej funkcjonowania. Trafione decyzje biznesowe dają gwarancję utrzymania się na powierzchni w pierwszym okresie działania podmiotu na rynku. Tego typu rozwiązania dają również możliwość badania trendów rynkowych oraz śledzenia wąskich gardeł i przewidywania potencjalnych problemów, zanim na dobre ujrzą one światło dzienne.

OpenSource idealne dla MSP

Z reguły w przedsiębiorstwach z sektora MSP, mamy do czynienia z małymi zespołami, które są odpowiedzialne za przygotowanie setek raportów, zestawień i analiz. Wdrożenie odpowiedniego systemu klasy BI pozwoli zniwelować opóźnienia w zakresie dostarczania informacji oraz przesunąć niewykorzystane zasoby ludzkie na sprawy, które wymagają natychmiastowej interwencji.

Coraz większa część podmiotów z sektora MSP zaczyna również odkrywać możliwości jakie dają darmowe rozwiązania Open Source, jak i te udostępniane przez największych producentów zwykle z mniejszą funkcjonalnością. Dzięki wcześniejszemu – najczęściej bezpłatnemu, zapoznaniu się z oprogramowaniem, można bardziej świadomie podjąć decyzję o wdrożeniu wersji komercyjnej, unikając tym samym ryzyka nietrafionego zakupu.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
pasek logo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa

www.rpo.podkarpackie.pl