CWEP - Portal dla przedsiębiorców

Chmura możliwości

Ciekawym modelem przetwarzania informacji jest tzw. cloud computing - do niedawna zarezerwowany jedynie dla dużych firm, obecnie wykorzystywany przez mniejsze przedsiębiorstwa, ułatwiając im skuteczną organizację pracy, pozwalając jednocześnie wykonywać zlecenia z dowolnego miejsca.

Pewność i szybkość dostępu

Zdecydowana większość firm oczekuje, aby nowoczesne technologie umożliwiały stały i szybki dostęp do niezbędnych informacji/danych oraz były gwarantem ich szybkiej wymiany bez względu na czas i miejsce. Ma to związek z kreowaniem nowego podejścia do wykonywanych obowiązków – bardziej mobilnego. Wszystkie wskazane powyżej właściwości są dostępne w formie usługi cloud computing. Tego typu rozwiązania z uwagi na bardzo wysokie koszty wdrożeń oraz długi okres zwrotu inwestycji były do tej pory niedostępne dla mniejszych przedsiębiorstw. Rozwój technologiczny jaki nastąpił w ostatnich latach, sprawił, że wprowadzono szereg rozwiązań, aby odpowiadały one specyficznym potrzebom MSP.

Rozwiązania jakie oferuje model cloud computing – to niedrogie i funkcjonalne narzędzia, które docelowo mają doprowadzić do rezygnacji z wydatków na własną, nową infrastrukturę IT. Zaoszczędzone dzięki temu środki, mogą być przeznaczone na inne cele rozwijające biznes.

Korzyści ekonomiczne

Przedsiębiorstwa, które skorzystały z funkcjonalności cloud computing, już po krótkim czasie zaczęły odczuwać konkretne korzyści ekonomiczne. Najważniejsze z nich to niewątpliwie koszty związane z infrastrukturą IT, które dzięki zastosowanemu modelowi mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Nieograniczone możliwości techniczne, zasoby, pozwalają również spokojnie myśleć nad niespodziewanym wzrostem popytu w branży. Elastyczność tego rozwiązania pozwala spokojne reagować na zachodzące zmiany, co na dłuższą metę może doprowadzić do zbudowania przewagi nad konkurencją.

Działania dostawców rozwiązań typu cloud computing zmierzające do poprawy świadomości na temat ich bezpieczeństwa, świadoma certyfikacja oraz zgodność z unijnymi i amerykańskimi standardami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony danych pozwalają przypuszczać, że w najbliższym czasie będzie cieszyło się ono sporym zainteresowanie wśród MSP.