Artykuły

Bring Your Own Device

Stabilność i odpowiednie zabezpieczenie danych wewnątrz firmy - to bez wątpienia jedne z najważniejszych zagadnień w dobie cyfrowego obiegu informacji i zagrożeń cyberprzestępstwami. Czy pracodawca naraża się na spore ryzyko zezwalając swoim pracownikom na pracę wg. modelu Bring-Your-Own-Device (przynieś swoje własne urządzenie)?

Rewolucja technologiczna jaka nam towarzyszy w ostatnich latach doprowadziła do sytuacji gdzie większość pracowników oczekuje od swoich pracodawców, że będą mogli korzystać z takich samych rozwiązań zarówno w domu jak i w pracy. Mowa tutaj o używaniu np. tego samego tabletu, smartfona czy też skrzynki pocztowej, co w konsekwencji może przynieść wiele korzyści ale i kłopotów dla pracodawcy.

Bring Your Own Device

Przeprowadzone w ostatnim czasie badania, pokazują wprost, że wdrożenie w firmie modelu Bring Your Own Device (BYOD) może przyczynić się do wzrostu produktywności, oszczędności, a także wpłynąć na ogólną satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy. Wdrożenie w danym przedsiębiorstwie wspomnianego modelu BYOD, musi być powiązane z pełną świadomością wszystkich plusów i minusów tego rozwiązania, w sposób kontrolowany, tak aby zminimalizować zagrożenia związane z osłabieniem bezpieczeństwa.

Bardzo duża popularność smartfonów spowodowała, że sprzedaje się ich zdecydowanie więcej niż np. komputerów PC, a systemy Android oraz iOS stały się liderami w swojej klasyfikacji. Niski poziom bezpieczeństwa urządzeń opartych na wspomnianych systemach oraz ich olbrzymia popularność stanowią potencjalnie największe zagrożenia dla firm w przypadku modelu BYOD. Złośliwe oprogramowanie oraz niezabezpieczone linki, to główne ryzyka na jakie narażeni są użytkownicy tychże systemów w omawianym modelu.

Dostęp do ważnych informacji jest w dzisiejszych czasach cenniejszy niż pieniądze. Podobnie jak
w przypadku zwykłych PC, twórcy złośliwego oprogramowania nastawiają się na dostęp (wgląd) do ważnych informacji, czy wręcz ich kradzież. Odpowiednia ochrona urządzeń w modelu BYOD to jedno, a odpowiednie podejście do kwestii bezpieczeństwa to drugie.

Bezpieczeństwo

Coraz bardzie popularne stają rozwiązania typu Dropbox, wśród osób chcących np. prowadzić pracę zbiorową w ramach większego projektu. Wymiana plików i informacji pomiędzy poszczególnymi użytkownikami, to procesy mające największe znaczenie dla bezpieczeństwa firmy. Odpowiednia infrastruktura oraz polityka zarządzania kontami, pozwoli uniknąć sytuacji z nieplanowanym wyciekiem informacji na zewnątrz firmy.

Zawsze tam gdzie współpracuje ze sobą większa liczba ludzi, bardzo często pojawiają się i tacy, którzy chcieli by na tym zarobić - niekoniecznie legalnie. Zasada ta dotyczy zarówno rzeczywistości wirtualnej jak i świata realnego. Wszystkie kanały komunikacji między pracownikami wewnątrz firmy, czy też na zewnątrz, mogą stać się źródłem potencjalnych ataków poprzez działania siłowe oraz oparte o próby złamania haseł dostępu, a także za pośrednictwem złośliwego załącznika.

Korzystanie z prywatnych urządzeń oraz usług online (model BYOD) w miejscu pracy może nieść za sobą potencjalne zagrożenia związane z bezpieczeństwem firmy. Z drugiej strony, nie można zlekceważyć znaczącego wzrostu satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy. Wyjściem z tej sytuacji jest bardzo proste – odpowiednie zarządzenie urządzeniami jest kluczem do bezpieczeństwa. Czujność i właściwa polityka bezpieczeństwa pozwolą odpowiednio wcześnie zapobiec groźnym atakom.